Jämförelser med andra redskaps­bärare


På marknaden sprids broschyrer där olika redskapsbärare jämförs. Flera kunder har kontaktat våra återförsäljare och önskat förtydligande på flera vilseledande punkter. Det finns över 10 olika modeller av redskapsbärare. Det går inte att göra en enkel jämförelse.

Här hittar du korrigerade uppgifter om våra maskiner.


Hastighet & Dragkraft

 

Det förekommer jämförelser där man får det att framstå som om alla Willemaskiner bara gör 35 km/h. Rätta hastigheter och dragkrafter hittar du i tabellen ovan.
När det gäller Wille 625C, 665 och 865, levereras dessa som 50 km/h från fabrik.


Mångsidighet

Vilakone har även egen redskapsproduktion. Ett omfattande sortiment av Wille Optim-redskap finns för alla årstider. Wille Optim garanterar att kunden får redskap som är anpassade för sin Wille. Maskinens stabilitet och säkerhet ligger i fokus när redskap konstrueras för respektive Willemodell. Wille Optim-redskap tillverkas i ca 1000 enheter/år. Alla Wille Optim-redskap är naturligtvis CE- märkta tillsammans med maskinerna, vilket är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

 

Mångsidig hydraulik möjliggör att redskap från flera andra tillverkare också kan användas på Willemaskiner.

 

Produktivitet


En trivsam och ergonomisk hytt är viktig för arbetsmiljön. Bra sikt garanterar att jobbet kan utföras snabbt och säkert. Lastarmarna är monterade på sidan av förarhytten för att få bästa möjliga sikt till redskapet. Lastarmarnas konstruktion och breda infästning ger maskinerna bättre stabilitet och hållbarhet.


Varje Willemodell är byggd ursprungligen för sin egen viktklass. Alla har egna axlar, bak- och framram och lastare. Vilakone meddelar maskinvikter inklusive baklyft, 75 kilos förare och 90 % påfylld bränsletank. 98 % av maskinerna levereras med baklyft, som därför ingår i maskinvikt- och tipplasttabellen.


Det finns tillverkare som redovisar modeller med motvikter, t.ex. vätskefyllda hjul. Detta är ett konstgjort sätt att få maskinen tyngre med bättre tipplast. Vikten finns dock inte i själva konstruktionen.


 

Som en ansvarig tillverkare har vi vätskefyllda hjul som tilläggsutrustning och specificerar tipplast utan motvikter. Flera kunder känner sig lurade efter att ha köpt vatten utan att ha blivit informerade om det. Vi tycker det är viktigt att informera om maskinens prestanda klart och tydligt i våra broschyrer.


Alla Willemodeller har bäst lyftkraft vid markläge. Större lyftkraftsvärden vid övre läge är oväsentligt om maskinen inte klarar att lyfta samma vikt vid markläge. Detta är också en viktig säkerhetsfråga om last hanteras från t.ex. ett lastbilsflak, eftersom det är farligt att lyfta en tyngre vikt som maskinen inte klarar i nedre läget.
Willemaskinernas lastare är konstruerade så att grävdjupet är 110–240 mm. Grävdjup är en viktig egenskap vid planeringsarbete.


Kombinationen av lyftkraft, stabilitet och hållfasthet är också viktig. Ju större Willemodell desto större redskap. Wille 665 kan till exempel förses med 1900 l och 865 med 2500 l snöskopa.


 

Enkelt och lätt att frilägga motor.
Minimerar servicetid och underlättar arbetet.

Lastare och infästning hindrar inte sikten.


*Med vätskefyllda bakhjul för att jämföra med konkurrenten på samma villkor.

Vilakone meddelar bullernivån som ett så kallat garantivärde. Alla maskiner som lämnar fabriken håller sig inom dessa värden.

 

Miljöansvar & Hydraulkapacitet

Wille 665 och 865 är försedda med Off Road 3B-motorer. Maxvarvtalet på dieselmotorn är 2200 rpm. Motorn är försedd med ett Automatic Eco Drive -system som automatiskt sänker motorns varvtal till 1950 rpm när maximal körhastighet uppnås. Motorns varvtal ökar automatiskt vid behov. Denna körautomatik sänker bränsleförbrukningen med ca 25 % vid transportkörning.


Motorerna har ett automatiskt regenererande partikelfilter. Partiklarna bränns ur automatiskt under tiden som motorn arbetar normalt. Det finns motorer som saknar automatisk rengöring av partikelfiltret. Föraren måste då avbryta sitt jobb och köra motorn på höga varv med hög belastning så att avgastemperaturerna bränner ur filtret. Denna åtgärd kostar arbetstid och belastar miljön.


Wille har ett mångsidigt hydraulsystem. Alla modeller har två arbetshydraulikpumpar som kan användas samtidigt, antingen separat eller ihopkopplade. Två hydraulkretsar förbättrar effektiviteten vid samtidigt bruk av två olika redskap. Större modeller har LS-hydraulsystem som standard och har marknadens effektivaste motorhydraulik. De värden vi anger är vad varje modell ger i kopplingarna till redskapen. Inte vad maskinen som helhet ger.